Ympäristöpolitiikka

Lännen Tekstiilihuolto Oy on sitoutunut ottamaan huomioon ympäristövaikutukset tuotanto – ja palveluprosesseja suunniteltaessa sekä täyttämään lakien ja asetusten vaatimukset kaikessa toiminnassaan. Ympäristömyönteinen toimintatapa on integroitu ympäristöjärjestelmään ja mikrobiologisen puhtauden hallintajärjestelmään kiinteäksi osaksi normaalia päivittäistä toimintaamme. Yhtiö sitoutuu parantamaan ja kehittämään toimintaansa jatkuvasti ehkäistäkseen toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista.

Tiedotamme henkilöstöllemme ja yhteistyökumppaneillemme yhtiön ympäristöpolitiikan sisällöstä ja olemme sisällyttäneet koulutuksiimme työtehtäviin liittyvistä ympäristönäkökohdista sekä ympäristön kannalta myönteisistä työtavoista. Hankinnoissa ja yhteistyökumppaninvalinnoissa, joilla on nähtävissä ympäristövaikutuksia, suosimme kestävämpiä tekstiilejä sekä energiatehokkaampia laitteita. Merkittävimmiltä toimittajiltamme pyydämme selvityksen ympäristöasioiden huomioimisesta heidän tuotteissaan ja toiminnassaan.